Disclaimer

Venki BV, hierna venki, is een dienstverlener voor partijen die een incidentele goede doelen loterij willen organiseren. Over deze dienstverlening en de via haar bemiddeling aangeboden kansspelen biedt venki informatie aan via diverse kanalen, zoals website en e-mail. Het betreft o.a. informatie over de spellen zelf, speluitleg, uitslagen, prijzen, etc. (Hierna: “Informatie”)

Algemeen

Venki besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, uitingen en publicaties om de Informatie correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat Informatie die wordt gepubliceerd of wordt verzonden onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Eventuele fouten zullen naar aanleiding van een melding of constatering zo snel als mogelijk worden gecorrigeerd. Een deelnemer aan de spellen en/of een bezoeker van de website en/of ontvanger/lezer van Informatie begrijpt dat er foutieve Informatie kan worden gepubliceerd of kan worden verzonden. Specifiek voor websites geldt dat bezoekers/gebruikers altijd de meest recente versie van de door hen gebruikte internetbrowser moeten gebruiken.

Uitslagen

Via de website, maar ook middels het sturen van berichten (e-mail) worden uitslagen van de trekkingen gepubliceerd. Spelers kunnen hun deelnames, deelnamebewijzen, lotnummers etc. via deze kanalen controleren op eventueel gewonnen prijzen. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen en de gecontroleerde uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is. De aangeboden spellen worden niet aangeboden door venki. De spelers gaan een overeenkomst aan met de betreffende organisator van een van de goede doelen loterijen.

Beperking van aansprakelijkheid

Venki is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met Informatie die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Tevens kan venki niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

Woord- en beeldmerken

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite en andere uitingen/publicaties van venki zijn eigendom van venki tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van venki is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en kan met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Auteursrechten

Op de website en andere uitingen/publicaties van venki is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van venki, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van venki wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en kan met alle juridische middelen worden bestreden.

Speel bewust 18+