PRIVACY STATEMENT VENKI B.V.

Onze organisatie en diensten

Venki B.V. (venki) is een platform waarop diverse entiteiten ruchtbaarheid kunnen geven aan de door hen georganiseerde incidentele loterijen en waarvan de opbrengst enig algemeen belang dient, conform artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Het Platform beschikt over een NMi-gecertificeerd loterijsysteem. Via dit loterijsysteem worden loten uitgegeven ten behoeve van een Loterij, om vervolgens onder de uitgegeven loten een trekking te kunnen verrichten. 

Venki is het crowdfundingplatform voor impact. Support vanaf 2 euro jouw favoriete crowdfunding en maak met je lot of love kans op leuke prijzen. Doel niet gehaald? Dan krijg je je geld terug. Doel wel gehaald? Dan loot je mee voor de prijs. Van elke crowdfunding gaat 60 procent naar het project van het goede doel, veel meer dan de wettelijke norm van 40 procent. Met de overige opbrengsten betalen we het platform, de te winnen prijzen en promotie. 

Venki is voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de deelnemers en de goede doelen. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en respecteren je privacy. Hoe we precies omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in dit privacy statement.

Hoe verkrijgen en verwerken we je persoonsgegevens?

Er zijn verschillende manieren waarop we in het bezit komen van je gegevens, zoals:

 • wanneer je onze website bezoekt;
 • wanneer je deelneemt aan een crowdfunding loterij;
 • wanneer je venki gebruik om een loterij te organiseren; of
 • wanneer je met ons mailt of op een andere manier contact met ons opneemt.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om onze diensten te verbeteren, is het van belang dat wij inzicht hebben in hoe er gebruik gemaakt wordt van onze diensten. Denk hierbij aan het vastleggen van klantencontact en aan het registreren aan welke loterijen er deelgenomen wordt. Zo zijn wij in staat om je beter van dienst te zijn, je vragen en klachten snel en adequaat op te pakken, en eventuele fraude te voorkomen.

Privacybeloften van venki

Onze privacybeloften:

 • Transparantie: wij informeren je over welke persoonsgegevens wij over je verzamelen, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens. Wij zullen je gegevens alleen gebruiken in verband met onze dienstverlening en niet we zullen je gegevens niet verkopen aan derden. Mocht er iets veranderen, dan houden we je daarvan op de hoogte.
 • Proportionaliteit:
  • Wij zullen je persoonsgegevens slechts verzamelen en gebruiken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor onze dienstverlening.
  • Onze medewerkers hebben slechts toegang tot je gegevens indien dit noodzakelijk is voor hun taken (toegang is op een “need-to-know”-basis).
  • Wij schakelen voor onze diensten soms derde leveranciers in (bijvoorbeeld voor het opsturen van gewonnen prijzen aan de winnaars van crowdfunding loterijen of het hosten van ons platform op professionele servers). We eisen van deze derde leveranciers dat je gegevens net zo goed beveiligd en beschermd worden als wanneer we de verwerkingen zelf hadden verricht. In geen geval staan wij toe dat derden je persoonsgegevens zullen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
 • Goede beveiliging: wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en je kunt erop rekenen dat je gegevens goed beveiligd zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Commercieel gebruik : wij gebruiken je gegevens alleen voor promotionele doeleinden als dat mag volgens de wet.
  • Waar vereist, vragen we voor verwerkingen van je gegevens (zoals e-mailmarketing) eerst je toestemming.
  • Wij maken het in alle gevallen makkelijk om aan te geven indien je geen (of niet langer) onze nieuwsbrieven of andere marketingboodschappen wil ontvangen. Wij respecteren de keuzes die jij ten aanzien van je privacy maakt.
 • Controle: wij stellen je altijd in staat om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en deze te laten corrigeren of wijzigen als de gegevens niet correct zijn.

In dit privacy statement hebben wij op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op venki.nl.

Mocht je vragen hebben over ons privacy statement, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

Venki B.V.

Postbus 3074

2289 DG

Rijswijk

vragen@venki.nl

Cookies

Hoe we omgaan met cookies en andere gelijksoortige (tracking) technologieën, staat beschreven in het cookiebeleid van venki.

1. Waarop is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die venki verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Venki B.V. (gevestigd te Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG te Rijswijk, KvK-inschrijfnummer: 91493080) is de hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Indien je meedoet aan een loterij welke georganiseerd wordt door een goed doel, dan koop je een lot van dat goede doel en is het betreffende goede doel verantwoordelijk voor de gegevens die zij in dat kader van jou verwerkt. Bekijk de website en de privacyverklaring van het betreffende goede doel als je meer wil weten hoe het goede doel omgaat met jouw persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens venki van jou verwerkt.

 • (a) Deelname loterij

Venki faciliteert goede doelen bij het organiseren van incidentele loterijen. Dit betekent dat, wanneer je via ons een lot koopt bij een goed doel, dat jouw gegevens via onze systemen worden verwerkt. Venki is verantwoordelijke voor het platform en haar systemen.

Bij jouw deelname aan een loterij treedt venki ook op als een verwerker van het betreffende goede doel. Wij raden je daarom aan om ook de privacyverklaring van het betreffende goede doel te lezen om te weten hoe zij omgaan met jouw gegevens.

De volgende gegevens worden door venki en het relevante goede doel verwerkt wanneer je deelneemt aan een loterij: voornaam, achternaam, e-mailadres, en geboortedatum (om na te gaan of je 18 jaar of ouder bent), gegevens van jouw deelname aan de loterij, eventuele gewonnen prijzen, en jouw betaalgegevens (zoals je bankrekeningnummer).

 • (b) Promoties en marketing

Afhankelijk van de toestemming die je hebt gegeven, kunnen we jouw naam en e-mailadres ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Denk aan het verzenden van nieuwsbrieven of marketing e-mails.

 • (c) Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je een vraag stelt of een klacht indient, noteren we deze vraag of klacht met je contactgegevens en ons antwoord in ons systeem. Dit is nodig voor als je ons nog een keer belt en het geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

 • (d) Wanneer vragen wij een kopie legitimatiebewijs?

In het geval wij je identiteit of leeftijd niet met zekerheid kunnen vaststellen, kunnen wij je vragen om een kopie van je legitimatiebewijs naar ons toe te sturen. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • Bij melding dat een deelname op naam van een minderjarige is geregistreerd.
 • Indien noodzakelijk bij gebruikmaking van de rechten die je hebt op basis van de privacywetgeving.
 • In andere gevallen waarbij wij jouw identiteit moeten vaststellen, bijvoorbeeld als uit een controle of steekproef blijkt dat een minderjarige deelneemt aan een loterij.

Als wij je vragen om een kopie van je legitimatiebewijs naar ons toe te sturen, zorg er dan voor dat je de volgende informatie onleesbaar maakt: je Burgerservicenummer (BSN), je nationaliteit en je pasfoto. Tevens vragen we je erop te vermelden dat het een kopie is en voor welke reden je het legitimatiebewijs aan ons opstuurt, bijvoorbeeld ‘Kopie voor controleren leeftijd door venki’.

 • (e) Gegevens die we opslaan in het ‘recht van verzet’-bestand

Indien je aangeeft dat je geen (of niet langer) commerciële berichten (zoals reclame) van ons wilt ontvangen worden je gegevens (zoals je naam en e-mailadres) opgeslagen in ons ‘recht van verzet’ bestand.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Voor het administreren en uitvoeren van je deelname aan een loterij van een goed doel, bijvoorbeeld het registreren van gekochte loten, het versturen van prijzen en het afhandelen van betalingen;
 • Het behandelen van klachten of informatieverzoeken;
 • Het informeren over wijzigingen in loterijen waaraan je deelneemt;
 • Het toesturen van trekkingsuitslagen of winnaarsinformatie;
 • Voor promotionele doeleinden;
 • Voor beveiliging en verbetering van onze website en voor het aanpassen van de website aan jouw specifieke wensen, al dan niet via cookies;
 • Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden van onze dienstverlening die wordt verleend door onze klantenservice.
 • Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude, en inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Een van de middelen die wij gebruiken voor het voorkomen van fraude is het bijhouden van een zwarte lijst. Er worden alleen gegevens van personen op deze lijst geplaatst waarvan er zeer duidelijke aanwijzingen zijn dat zij zijn betrokken bij (pogingen tot) fraude, het handelen in strijd met de deelnemersreglementen of actievoorwaarden van venki of andere illegale activiteiten rondom de crowdfunding loterijen;
 • Back-up doeleinden;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, in overeenstemming te zijn met juridische uitspraken en bevelen, te beantwoorden aan verzoeken van overheden, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom en/of die van u of anderen te beschermen, ons toe te laten beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en schade die we (kunnen) lijden te beperken;
 • Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van onze website en verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze websites, en berichten te evalueren en te verbeteren. De onderzoeksresultaten worden niet op persoonsniveau gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

5. Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Omdat wij je privacy willen waarborgen, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer hierover in het cookiebeleid van venki.

6. Gebruik van social media platforms

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en X.

Indien je ervoor kiest (om content van) een van onze websites te delen via social media platforms, dan zullen je persoonsgegevens zoals het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten tevens zichtbaar worden voor de bezoekers van je persoonlijke social media pagina's.

Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je een boodschap plaatst, media uploadt, of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonsgegevens over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht).

Wanneer je een profiel hebt aangemaakt op een social media platform, zijn – afhankelijk van je instellingen op het platform – bepaalde persoonsgegevens van je zichtbaar voor ons, zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht. Wij slaan deze gegevens niet op in onze systemen. Als je privacy-instellingen op social media platforms het toelaten, kunnen we advertenties en berichten aan je sturen en deze toespitsen op de door jou aangegeven openbare gegevens, zoals je geslacht of leeftijd.

Via social media platforms kunnen we promotionele acties aanbieden, waaraan je kunt meedoen. Wij kunnen in dergelijke gevallen aanvullende gegevens van je vragen, zoals je adres en telefoonnummer. Wanneer je deelneemt aan een actie, gebruiken we je gegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en om eventueel de toegekende prijs uit te reiken. In sommige gevallen zullen we je vragen of we je gegevens mogen gebruiken om je andere aanbiedingen te mogen toesturen. Je kunt dan aangeven dat je hier geen prijs op stelt. Uiteraard zullen wij ons hier aan je voorkeuren houden.

Onze klantenservice is ook op social media actief. Dit betekent dat wij mensen op social media platformen zoals Instagram en Facebook zo goed mogelijk willen helpen wanneer zij vragen, klachten of opmerkingen over onze diensten en producten hebben. Wij zoeken ook zelf actief naar vragen en klachten op social media om hierop te kunnen reageren. Dit laatste kan alleen indien je instellingen dit toelaten en de berichten die je plaatst openbaar zijn.

Op het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden en het privacy statement van het betreffende sociale media platform van toepassing. Wij raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van deze sociale media zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van dit privacy statement.

7. Het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief of het doen van aanbiedingen via e-mail. Wij doen dit uitsluitend volgens de wettelijke voorwaarden, zoals hieronder aangegeven.

 • E-mail

Wij sturen jou commerciële e-mailberichten wanneer dit mag volgens de wet. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je zelf toestemming hebt gegeven voor deze berichten of wanneer je bij het kopen van loten geen bezwaar hebt gemaakt tegen bepaalde commerciële berichten.

Op elk gewenst moment kan jij jouw voorkeuren voor het wel of niet ontvangen van onze commerciële berichten wijzigen. Dit kan via de afmeldlink in de e-mail of door contact op te nemen met onze klantenservice. In e-mails die geen commerciële informatie bevatten, maar alleen belangrijke informatie over jouw deelname aan een crowdfunding loterij is geen afmeldlink opgenomen.

Venki kan jouw e-mailadres tevens gebruiken om aan jou of anderen gepersonaliseerde advertenties te tonen via social media platforms. Dit zijn advertenties die zijn afgestemd op jouw persoonlijke interesses. Zo kan venki met behulp van Facebook Audiences gepersonaliseerde advertenties tonen aan jou of aan andere gebruikers van Facebook. Hiertoe kan jouw e-mailadres verstuurd worden aan het betreffende social media platform. Dit gebeurt alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw e-mailadres voor commerciële doeleinden. Om jouw privacy optimaal te waarborgen, versturen we je e-mailadres alleen in versleutelde vorm.

Indien jij deze vorm van gepersonaliseerde advertenties niet wilt ontvangen, kun je dit op ieder moment aan ons aangeven door je af te melden voor onze commerciële berichten via de afmeldlink in de e-mail of door contact op te nemen met onze klantenservice. Bovendien wijzen wij je erop dat je op het betreffende social media platform kunt nagaan hoe je het ontvangen van deze gepersonaliseerde advertenties kunt stopzetten. Op bepaalde platformen kan je rechtsboven in de advertentie op het kruisje klikken. Het online platform laat de (gepersonaliseerde) advertentie dan niet meer zien. Dit werkt echter niet hetzelfde bij ieder online platform en niet ieder platform biedt deze optie.

Let op: ontvang je commerciële berichten van derden, zoals van een goed doel, en wil je dat niet meer? Neem dan contact op met het betreffende goede doel. Venki is daar niet bij betrokken.

 • Speciale persoonlijke marketing (profiling)

Venki kan je gepersonaliseerde berichten sturen die zo relevant mogelijk voor je zijn op basis van de gegevens die we van je hebben, zoals je gebruik van onze website, je deelname aan loterijen en andere informatie die wij op basis van contact met je verkrijgen. Zo kan je op basis van de door jou verstrekte gegevens opgenomen worden in een bepaalde klantgroep, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar met een interesse in goede doelen voor dieren. Deze groep krijgt een ander bericht dan de categorie ’vrouw, leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar, met interesse in goede doelen voor natuurbehoud’.

Dit wordt profiling of een klantprofiel genoemd: het ordenen van groepen klanten op basis van door klanten verstrekte of via klanten verkregen informatie, en op basis daarvan marketing verrichten. Het gevolg hiervan is dat je op basis van de door jou verstrekte gegevens berichten zal ontvangen die voor jou persoonlijk relevanter zijn. Als je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt in een klantprofiel, kun je je afmelden voor commerciële berichten via de afmeldlink in de e-mail of door contact op te nemen met onze klantenservice.

8. Recht van verzet: bezwaar tegen commerciële communicatie

Als je geen reclame of commercieel aanbod meer van ons wilt ontvangen kan je gebruik maken van het recht van verzet. Je kunt op de volgende manieren gebruik maken van dit recht:

 • In iedere commerciële e-mail van venki staat een afmeldlink. Door je op deze manier af te melden voor commerciële berichten, zal je ze ook niet meer ontvangen.
 • Je kan mailen naar onze klantenservice met het verzoek om je toestemming in te trekken voor marketing door venki.

Let op: het intrekken van toestemming voor, of het maken van bezwaar tegen, marketing geldt alleen ten opzichte van venki. Als je marketing ontvangt van een bepaalde goede doelen organisatie, dan zal je bij die organisatie bezwaar moeten maken tegen de marketingactiviteiten.

9. Ben je minderjarig?

Het is niet toegestaan dat minderjarigen meedoen met de loterijen. Als je een lot koopt, vragen wij je daarom om je leeftijd in te vullen. Mocht je een prijs winnen, dan voeren we een controle uit op jouw leeftijd. Dit doen wij door middel van een controle van je legitimatiebewijs.

Als wij je vragen om een kopie van je legitimatiebewijs naar ons toe te sturen, zorg er dan voor dat je de volgende informatie onleesbaar maakt: je Burgerservicenummer (BSN), je nationaliteit en je pasfoto. Tevens vragen we je erop te vermelden dat het een kopie is en voor welke reden je het legitimatiebewijs aan ons opstuurt, bijvoorbeeld ‘Kopie voor controleren leeftijd door venki’.

10. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is ten behoeve van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Je gegevens worden 3 jaar na je laatste deelname verwijderd uit onze klantbestanden en vervolgens anoniem gearchiveerd voor statistische doeleinden. Je gegevens zijn dan niet meer herleidbaar naar jou.

Voor het overige blijven je gegevens met betrekking tot je deelnames en gewonnen prijzen minimaal zeven jaar bewaard voor de belastingdienst. Dit is verplicht op basis van de wet. Deze gegevens zijn alleen voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk die verantwoordelijk zijn voor het naleven van fiscale verplichtingen. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens nog langer dienen te bewaren. Dit doen wij alleen als jij daar zelf om verzoekt of om te voldoen aan wettelijk verplichte bewaartermijnen.

11. Wanneer geven wij gegevens door aan derden?

Wij maken gebruik van diensten van derden die werkzaamheden voor ons doen zoals callcenters, reclamebureaus, drukkerijen, onderzoeksbureaus etc. Het kan zijn dat deze partijen je persoonsgegevens voor ons verwerken. Zij doen dit in de hoedanigheid van verwerker voor ons en wij zorgen ervoor dat deze derden de persoonsgegevens uitsluitend zoals door ons aangegeven verwerken en in overeenstemming met dit privacy statement en passende contractuele waarborgen. Omdat venki een onderdeel is van de groepsondernemingen van de Nederlandse Loterij B.V., maakt venki ook gebruik van de diensten van de andere organisatie in deze groep. Zo draait het platform van venki op de technologie van Lotify B.V.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, bijvoorbeeld als er in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

12. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen

De persoonsgegevens kunnen door ons en onze dienstverleners worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet altijd gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij nemen daarom gepaste (contractuele) maatregelen zodat je persoonsgegevens net zo goed beveiligd en beschermd zijn als we de persoonsgegevens zelf in Nederland hadden verwerkt. We vertrouwen bijvoorbeeld op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of gebruiken contracten met modelcontractbepalingen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie.

13. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

14. Jij hebt de controle over je persoonsgegevens

Je hebt verschillende mogelijkheden en rechten ten opzichte van de persoonsgegevens die wij van je hebben.

Recht op inzage in je gegevens

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Als je dit wil weten, kunnen wij een overzicht delen. Als je dit wil, stuur dan jouw verzoek naar vragen@venki.nl. Vermeld in je verzoek ook je naam, geboortedatum, banknaam en laatste vijf cijfers van het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Aan de hand hiervan kunnen wij vaststellen of je inderdaad de persoonsgegevens opvraagt die aan jou toebehoren en zo voorkomen we dat een ander dan jijzelf een overzicht ontvangt van jouw gegevens.

Recht op wijzigen van je gegevens

Denk je dat wij niet de juiste gegevens verwerken? Of zijn er gegevens onjuist in het overzicht dat je naar aanleiding van een inzageverzoek hebt ontvangen? Dan kan je contact met ons opnemen om deze gegevens te wijzigen. Richt jouw verzoek tot vragen@venki.nl of aan het eerdergenoemde postadres en vermeld hierin je naam, geboortedatum, banknaam en laatste vijf cijfers van het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Geef vervolgens aan welke gegevens onjuist zijn en welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Je kunt ons vragen om al je persoonsgegevens uit onze systemen wissen. Dit wordt het recht op gegevenswissing of vergetelheid genoemd. Als je hier gebruik van wil maken, stuur dan jouw verzoek naar vragen@venki.nl.

Voor het vaststellen van je identiteit stelt venki een aantal controle vragen. In het geval wij aan de hand van jouw antwoorden op de controle vragen niet met zekerheid kunnen vaststellen dat de persoonsgegevens aan jou toebehoren, dan kunnen wij je vragen om ons een veilige kopie van je legitimatiebewijs toe te sturen. Als wij je vragen om een kopie van je legitimatiebewijs naar ons toe te sturen, zorg er dan voor dat je de volgende informatie onleesbaar maakt: je Burgerservicenummer (BSN), je nationaliteit en je pasfoto. Tevens vragen we je erop te vermelden dat het een kopie is en voor welke reden je het legitimatiebewijs aan ons opstuurt, bijvoorbeeld ‘Kopie voor controleren leeftijd door venki’.

Heb je geen toegang tot internet? Dan kan je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te wissen door een brief te versturen naar het adres dat eerder in dit privacy statement is genoemd. Vermeld in dit verzoek ook je naam, geboortedatum, de naam van de bank en de laatste vijf cijfers van het bij ons bekende rekeningnummer. Aan de hand van deze gegevens controleren wij of jij de persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

In sommige gevallen kunnen wij je verzoek niet direct uitvoeren, omdat wij je persoonsgegevens nog nodig hebben. Bijvoorbeeld als je deelneemt aan een lopende loterij, dan zullen wij je persoonsgegevens niet zomaar verwijderen, omdat de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Een ander voorbeeld is dat we jouw gegevens moeten bewaren vanwege wettelijke bewaartermijnen. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan wettelijk toegestaan. Onder kopje 10 (“Hoe lang bewaren wij je gegevens?”) kun je meer vinden over onze bewaartermijnen.

Recht van bezwaar

Je hebt altijd het recht om op basis van je persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen het feit dat wij bepaalde gegevens van je verwerken. Als je bezwaar maakt tegen onze verwerking van jouw gegevens dan geldt hetzelfde als hierboven onder het recht van gegevenswissing is aangegeven: wij zullen stoppen met het verwerken van je gegevens tenzij wij deze gegevens nog nodig hebben voor bepaalde doeleinden.

Je kan altijd bezwaar maken tegen commerciële communicatie (reclame) van venki zonder dat dit gevolgen heeft voor je lopende deelnames. Een bezwaar tegen commerciële communicatie zullen wij altijd honoreren. Als je hier gebruik van wil maken, stuur dan jouw verzoek naar vragen@venki.nl.

Recht op beperking van verwerking en het recht op dataportabiliteit

Naast het recht om gegevens in te zien, aan te passen en te wissen, heb je ook het recht op beperking van verwerking en het recht op dataportabiliteit. Het recht van beperking van verwerking houdt in dat je verzoekt bepaalde gegevens tijdelijk niet te laten verwerken door ons. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je je gegevens kunt meenemen naar een andere leverancier.

Naast deze rechten is er ook het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming. Venki doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming, waarmee dit recht dus niet van toepassing is op onze dienstverlening.

Als je gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, stuur dan jouw verzoek naar vragen@venki.nl.

Binnen vier weken zullen wij je een reactie op je verzoek sturen.

15. Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website, venki.nl. Raadpleeg dit privacy statement regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2023.

16. Heb je en vraag of een klacht?

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens of wil je graag reageren op dit privacy statement? Je kunt ons bereiken via het e-mailadres vragen@venki.nl voor vragen en klachten.

Nederlandse Loterij heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of dit privacy statement kan je haar bereiken via privacy@nederlandseloterij.nl.

Als je een klacht hebt, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.